กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ

กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ
รายละเอียดข้อมูลกฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ

เนื่องจากทางเวบฯ ได้เปิดให้ใช้งานได้ฟรี ในรูปแบบสาธารณะ
ดังนั้น ทางเวบฯ ขอกำหนดกติกาต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย
และสร้างความมั่นใจให้สินค้าของท่าน ได้มีการซื้อ - ขาย ได้อย่างสบายใจ


  • ห้ามลงประกาศสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด
  • ห้ามลงประกาศสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภท
  • ห้ามลงประกาศทุกอย่างที่เกี่ยวกับการพนัน สิ่งผิดกฎหมาย และเป็นอันตราย
  • ห้ามลงประกาศสินค้า อาวุธทุกชนิด
  • ห้ามลงประกาศสินค้า หรือมีข้อมูลที่ละเมิดสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  • ห้ามลงประกาศสินค้าที่เป็นอันตรายต่อเด็กและผู้สูงอายุ
  • ห้ามลงประกาศหลอกลวงทุกชนิด ระบบสามารถตรวจสอบไอพีของท่านที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
  • ผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นผู้ลงประกาศ จะต้องรับผิดชอบประกาศของท่านทุกรณี
  • ข้อมูลการติดต่อซื้อขาย ต้องเป็นข้อมูลที่ติดต่อได้จริง 
  • พบเห็นประกาศน่าสงสัย เข้าข่ายหลอกลวง สมาชิกสามารถแจ้งข้อมูลให้ทางเวบฯ เพื่อดำเนินการลบประกาศ


แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ admin@thaimarketfree.com